Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books Archives 2010

Archives 2010

Newly acquired books at FEEIT Library in 2010


January

 1. Integrated models of cognitive systems, /
 2. Evolutionary psychology / Palmer, J.; Palmer, L.
 3. The probabilistic mind, /
 4. Decision support and business intelligence systems, /
 5. Harmonik & Glaspertenspiel, /
 6. Pattern classification, Duda, R. O.; Hart, P. E.; Strok, D. G.
 7. Graphs and algorithms in communication networks, /
 8. WiMAX: Technology for broadband wireless access / Nuaymi, L.
 9. Advanced linear algebra for engineers with MATLAB / Dianat, Sohail A., Saber, Eli S.
 10. Network routing / Medhi, D.; Ramasamy, K.
 11. Advanced computer architecture and parallel processing / El-Rewini, H.; Abd-El-Barr, M.
 12. Probability and statistics with reliability quing and computer science applications / Trivedi, K. S.
 13. Menadžment u kulturi s osvrtom na knjižničarsku djelatnost u Makedoniji / Petrinska, Rozita
 14. Класификација на видеосеквенци базирана на содржина во класите отворен и затворен простор / Вета, Митко (Master Theisi)
 15. Проектирање и реализација на оригинален 8-битен микропроцесор и оригинал 64-битно RISC јадро / Симевски, Алекасндар (Master Thesis)

February

 1. Communication protocol engineering of wireless networks / Latkoski, Pero; Popovski, Borislav
 2. Action in perception / Noë, Alva
 3. The way we think / Fauconnier, Gilles; Turner, Mark
 4. ЕТАИ 2005 VII Национална конференција со меѓународно учество, /
 5. ЕТАИ 2007 VIII Национална конференција со меѓународно учество зборник на апстракти, /
 6. 1994 IEEE Transmission and distribution conference, /
 7. IEEE 1997 International symposium on electromagnetic compatibility, /
 8. 1998 IEEE International symposium on electromagnetic compatibility, Vol. 1, /
 9. 1998 IEEE International symposium on electromagnetic compatibility, Vol. 2, /
 10. Proceedings of the 20th International conference on power industry computer applications, /
 11. The field orientation principle in control of induction motors / Trzynadlowski, Andrzej M.
 12. Modern electric vehicle technology / Chan, C.C. ; Chau, K. T.
 13. The field orientation principle in control of induction motors / Trzynadlowski, Andrzej
 14. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на МАНУ, /
 15. Elementi više matematike 1/ Miličić, P. M., Uščumlić, M. P.
 16. Matematika III : kratak kurs / Tošić, Dobrilo
 17. Matematička analiza / Merkle, Milan

March

 1. Придонес кон анализата на преодните режими и мониторинг на трифазен трансформатор / Дигаловски, Михаил (Master Thesis)
 2. Вреднување на енергетскиот потенцијал на водени ресурси од водостопански компании / Стамболиќ, Томислав (Master Thesis)
 3. Употреба на микроконтролери во процесот на производство на вино / Деспиновски, Горан (Master Thesis)
 4. Проектирање на антенски низи моделирани како дигитални просторни филтри / Георгиев, Дејан (Master Thesis)
 5. Трансформација на Телеком оператори / Бимбилоски, Игор (Master Thesis)
 6. Можности за заштеда на енергија со примена на погони со асинхрони кафезни мотори со променлива брзина / Георгиев, Иле (Master Thesis)
 7. Сборник задач по курс математического анализа / Берман, Г. Н.
 8. Микроелектронски кола / Седра, Адел С. ; Смит, Кенет Ц.
 9. Услови за договор за изведба на електор-механички работи, /
 10. Проценка на ризикот во енергетските системи / Ли, Венјуан
 11. Современи дигитални и аналогни комуникациски системи / Латхи, Б. П.
 12. Акумулација на знаењето и еволуција на индустријата,  /
 13. Математика на модерен инженеринг / Џејмс, Глин
 14. Нееднаквоста и индустриската промена,  /
 15. Зеницата на Македонија - The Eye of Macedonia / Андоновски, Венко; Стојковски, Глигор
 16. Прирачник за површинска метрологија / Вајтхаус, Дејвид
 17. Комуникациски мрежи : основни концепти и клучни архитектури / Леон-Гарсија, Алберто; Виџаја, Индра
 18. Неодржлив транспорт / Банистер, Дејвид
 19. Богатство на мрежите / Бенклер, Јокаи
 20. Политичка економија на реформите во електроенергетиката, /
 21. Наука за енергетиката: принципи, технологии и влијанија / Ендрјуз, Џон; Џели, Ник
 22. Оксфордов учебник за инженерство и технологија во класичниот свет, /
 23. Механика на флуиди / Вајт, Френк М.
 24. Динамика на електрична енергија / Кеј, Малком
 25. Споредба на карактеристиките на применет софтвер за потребите на планирање за развој на електроенергетски системи и нивен погон / Ставров, Благоја (Master Thesis)
 26. Оптимална распределба на оптоварувањето во електроенергетски систем со конвенционални и обновливи извори со помош fuzzy генетски алгоритми / Ѓоргиев, Блаже (Master Thesis)
 27. Автоматска композиција на семантички веб сервиси / Јовановиќ, Милош (Master Thesis)
 28. Анализа на перформансите и оптимизација при изборот на пакетски распределувачи во UMTS мрежи базирани на HSDPA технологии / Цветковска, Елена (Master Thesis)
 29. Подобрување на интелигентниот софтвер за on-line управување во индустриски погони во металургијата / Мајсторов, Симонче (Master Thesis)
 30. Повеќе-агентни системи базирани на петри мрежи и нивна примена во социониката / Влаху, Елена (Master Thesis)
 31. Карактеризација и моделирање на релејни фединг канали / Златанов, Никола (Master Thesis)
 32. ВЕБ сервиси за мобилни уреди / Илиевски, Далибор (Master Thesis)
 33. Univerzalna decimalna klasifikacija - UDK, /

April

 1. Модерни оперативни системи / Таненбаум, Ендрју С.
 2. Основи за програмските јазици / Мичел, Џон Ц.
 3. Практична криптографија / Фергусон, Нилс; Шнајдер, Брус
 4. Концепти во програмските јазици / Мичел, Џон Ц.
 5. Безбедност и заштита на мрежниот сообраќај / Графинкел, Симпсон; Спафорд, Џин
 6. ML за искусни програмери / Полсон, Лоренц Ц.
 7. UNIX средина за програмирање / Керниган, Брајан В.; Пајк, Роб
 8. Вовед во алгоритмите на биоинформатиката / Џонс, Нил У.; Певзер, Павел, А.
 9. Основни концепти за биоинформатика / Креин, Ден Е.; Рајмер, Мајкл Л.
 10. UNIX мрежно програмирање / Стивенс, Ричард В.
 11. Вовед во роботика / Крег, Џон Џ.
 12. Дизајнирање на вградени системи / Марведел, Питер
 13. Дигитален дизајн / Мано, Морис; Цилети, Мајкл Д.
 14. Научете Perl / Шварц, Рендал Л.; Финикс, Том
 15. Дизајн на интеракција / Шарп, Х.; Рогерс, И.; Прис, Џ.
 16. Numerical computation in science and engineering / Pozrikidis, C.
 17. Анализа на распределба на радиоресурсите во GSM/GPRS мрежа за пренос на хибридни податоци / Бојаџиевски, Симон (Master Thesis)
 18. ИТ сервисен менаџмент: ИТ инфраструктурна библиотека -имплементација и најдобри практики / Ибраимовски, Ајет (Master Thesis)
 19. Навигација, водење и управување на мобилни роботи / Саздовски, Васко (Master Thesis)
 20. Автоматска детекција на природна и вештачка содржина во видеосеквенци со употреба на техники базирани на градиент / Павловска, Христина (Master Thesis)

May

 1. Lightning physics and lightning protection / Bazelyan, Edvard M.; Raizer, Yuri P.
 2. The lightning flash, /
 3. Inductance: loop and partial / Paul, Clayton R.
 4. Grounds for grounding: a circuit to system handbook / Joffe, Elya B.; Lock, Kai-Sang
 5. 3000 zadataka iz diferencijalnih jednačina / Dimitrovski, Dragan; Rajović, Miloje
 6. Умешноста на компјутерското програмирање. Том 4: вовед во комбинаторни алгоритми и булови функции / Кнут, Доналд Е.
 7. Географски информациски системи / Делејни, Џули; Ван Нил, Кимберли
 8. Software architecture in practice / Bass, L.; Clements, P.; Kazaman, R.
 9. Software engineering, 9th ed. / Sommerville, Ian
 10. Software engineering : a practitioner's approach / Pressman, Roger S.
 11. Feature extraction approaches for optical character recognition / Yampolskiy, Roman V.
 12. Криза со отпадот / Тамемаги, Ханс
 13. Систем за содржински базирано пребарување на слики од магнетна резонанца / Тројачанец, Катарина (Master Thesis)
 14. Анализа на организациски мрежи со теорија на комплексни мрежи / Банова, Тодорка (Master Thesis)
 15. Синтеза на OPEN SPARC процесорски јадра во FPGA / Рендевски, Никола (Master Thesis)
 16. Методи и алгоритми за предвидување на однесување на корисници / Здравевски, Ефтим (Master Thesis)
 17. Подобрување на мерната неодреденост кај реконфигурабилни микропроцесорско-базирани мерни системи / Коколански, Живко (Master Thesis)
 18. An introduction to cybernetics / Ashby, Ross W.

June

 1. Локализација на мобилни роботи со користење на активна перцепција / Ламески, Петре (Master Thesis)
 2. Користење на сематички ВЕБ технологии за флексибилни презентациски архитектури / Стојанов, Ристе (Master Thesis)
 3. Биоинформатичка анализа на постоечки и нови модели на протеини / Стојанов, Доне (Master Thesis)
 4. Примена на научната визуелизација во електронски системи за учење молекуларна физика / Ебиби, Мирлинда (Master Thesis)
 5. Михајло Идворски Пупин за Македонија / Митрески, Павле
 6. Master studies in Eco-Informatics, /
 7. Lightning electromagnetics / Ed. Gardner, Robert L.
 8. Запознавање со енергетските капацитети и нивната либерализација / Филипсон, Лорин; Ли Вилис, Х.
 9. Менаџмент на информациски системи / Лаудон, Кенет К.; Лаудон, Џејн П.
 10. Компјутерска сигурност / Голман, Дитер
 11. 3-д Компјутерска графика / Ват, Алан
 12. Структурирана компјутерска организација / Таненбаум, Андреј С.
 13. Модерна физика /Торнтон, Стивен Т.; Рекс, Ендру
 14. Компјутерска физика / Кунин, Стивен Е.; Мередит, Даун К.
 15. Дигитални комуникации / Проакис, Џон; Салехи, Масуд
 16. Вовед во теорија на компјутерско пресметување / Сипсер, Мајкл
 17. Податочни и компјутерски комуникации / Сталингс, Вилијам
 18. Сржта на веб програмирањето / Хол, Марти; Браун Лери
 19. Поучување општа физика / Аронс, Арнолд Б.

July

 1. Протоколен инженеринг и оптимизација на широкопојасните безжични системи / Латкоски, Перо (Doctoral dissertation)
 2. Динамичко доделување на мрежни ресурси во реконфигурабилни средини / Огненоски, Огнен (Master Thesis)
 3. Квалитативна анализа на динамичките системи и нивна примена / Костадинова, Соња (Master Thesis)
 4. Меѓунивовска оптимизација на безжичен пренос на видео сигнали / Пејоски, Славче (Master Thesis)
 5. Телесообраќајни техники за управување со мултисервисни мрежи со диференцирани сервиси / Христовска-Гагалевска, Елизабета (Master Thesis)
 6. Развој на архитектурата на мрежен процесор за работа во повеќегигабитни мрежи / Јакимовска, Данијела (Master Thesis)
 7. Проектирање и реализација на оригинален 64-битен RICS мрежен процесор / Докоски, Гоце (Master Thesis)
 8. Развој на алатка за пресметка на буџет на линк за LEO сателитски системи / Македонска-Панева, Билјана (Master Thesis)
 9. Механизми за селекција на радио пристап на мрежа во безжични хетерогени системи / Раковиќ, Валентин (Master Thesis)
 10. Развој на виртуелен инструмент за мерење на параметрите на квалитет на електричната енергија / Панајотов, Васил (Master Thesis)

August

 1. 50 години Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје, /
 2. Algebraic graph theory / Biggs, Norman
 3. Информатор за идните студенти на ФЕИТ,  /
 4. Анализа на изворите на виши хормоници и нивна распределба во дистрибутивни мрежи /  Вулетиќ, Јовица (Master Thesis)
 5. Faculty of electrical engineering and information technologies,  /
 6. Proceedings of EPE-PEMC 2010 (CD-ROM), /
 7. Cognitive radio communications and networks, /

September

/

October

 1. An introduction to multiagent systems / Wooldridge, Michael
 2. Designing interactive systems / Benyon, D.; Turner, P.; Turner, S.
 3. Human-computer interaction, /
 4. Механизми за реконфигурабилност на ресурси во интероперабилни хетерогени безжични средини / Атанасовски, Владимир (докторска дисертација)
 5. Семантички веб сервиси за пребарување на медицински содржини / Трајановски, Стојан (магистерска работа)
 6. Адаптивни механизми за квалитет на сервисот за мобилни и безжични IP мрежи / Шуминоски, Томислав (магистерска работа)
 7. Адаптибилен кориснички интерфејс базиран на интелигенти агенти / Арсиќ, Марјан (магистерска работа)
 8. Дизајнирање на паралелни алгоритми за операции со матрици со користење на програмскиот јазик OPENCL во хетерогени процесорски системи / Џиневски, Леонид (магистерска работа)
 9. Анализа на распределба на струја во анзитропно и дисперзивно човеково мускулно ткиво при импулсна екситација / Кухар, Андријана (магистерска работа)
 10. Придонес на енергетската ефикасност и на обновливите извори во подобрување на енергетска состојба на Македонија / Ангеловски, Јордан (магистерска работа)
 11. Подобрување на енергетската ефикасност кај автономни потрошувачки системи со мала моќност / Георгиев, Марјан И. (магистерска работа)
 12. Анализа на геномот од бактеријата Pseudomonas sp. DSM 6611 / Ангелова, Михаела (магистерска работа)
 13. Системи за бази на податоци: комплетна книга / Гарсија-Молини, Х.; Улман, Џ.; Видом, Џ.
 14. Компјутерски мрежи / Таненбаум, Е.

November

 1. Анализа на индустриски проекти за подобрување на енергетската ефикасност / Атанасовски, Клеархо (Master's Thesis)
 2. Примена на методот Монте Карло за анализа на времетраењето на реализација на инженерските проекти / Стојанов, Димитар (Master's Thesis)
 3. Анализа на перформансите на АД ХОК мрежи на 3Д терен моделиран со мрежа од нерегуларни триаголници / Вучковиќ, Марија (Master's Thesis)
 4. Техники за намалување на односот на врвната и средната моќност кај DVB - T системи / Петровска, Бисерка (Master's Thesis)

December

 1. Biology for Engineers / Johnson, Arthur
 2. Probabilistic Graphical Models / Koller, Daphne; Friedman, Nir
 3. Анализа на безбедносни протоколи кај безжични компјутерски мрежи / Шаќири, Ирфан (Master's Thesis)
 4. Процена на биоинформатички алгоритми со посебен фокус на високо-пропусно секвенцирање / Богојеска, Александра (Master's Thesis)
 5. Мобилност на безжични сензорски мрежи во насока на подобрување на мрежни перформанси / Матеска, Александра (Master's Thesis)
 6. Проценка на преносните можности на ЕЕC на Р Македонија во рамките на регионалниот пазар на електрична енергија во регионот на Југоисточна Европа / Ангелов, Јорданчо  (Master's Thesis)
 7. Međunarodni standardni bibliografski opis: ISBD, /
 8. Organisational Behaviour / Brooks, Ian
 9. Organizational Theory, Design and Change / Jones, Gareth